Flora- och faunavård 5 april

Många syns inte men finns ändå! En konferens om kunskap om arter – kända och okända. Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Konferensen handlar om vad vi vet idag och varför det är viktigt att studera okända arter. 

.

Välkommen till Uppsala 5 april! Läs mer och gör din anmälan

image description

Sökverktyg för artfakta

Sverige hyser knappt 50 arter hoppspindlar, dessa finns nu i Artfakta. Hoppspindlar finns överallt. Det är den artrikaste spindelfamiljen i världen men de flesta hittar man i tropikerna. Många är solälskare och kan ses nära hus och hem, exempelvis sebraspindeln. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen, med sina stora ögon följer de även dina rörelser.

 

image description