Verksamhetsberättelse ArtDatabanken 2015

Kända eller okända? Storslagen eller utslagen? Vad gör ArtDatabanken för mångfald och mot enfald? I verksamhetsberättelsen kan du se lite av vad vi har åstadkommit under 2015.

    Distribution:

  • Laddas ner
  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

Sidor:

28

Form och Layout:

Katarina Nyberg

ISBN (tryck):

978-91-87853-22-7

ISBN (digital):

978-91-87853-21-0

Redaktion

Johan Samuelsson, Mona Olsson, Katrina Nyberg

Ladda ner

Pris:

gratis

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)