Hitta till konferensen

Konferensen går som vanligt av stapeln i aulan i Undervisningshuset på SLU Campus Ultuna, ungefär 6 km söder om Uppsala. Adressen till Undervisningshuset är Alma’s allé 10.

Karta över campus Ultuna

Bil söderifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster efter någon km, vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen, alternativt in på Ultunaallén, vid rondellen någon km längre söderut .

Bil söderifrån, väg 255

Sväng vänster vid skylten Uppsala S. Följ Dag Hammarskjölds väg mot Uppsala, genom Sunnersta. Sväng höger vid rondellen in på Ultunaallén, alternativt vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen.

Bil norrifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 187. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna.

Flygbuss/-tåg till Uppsala

Stadsbuss inom Uppsala

Cykel

En vacker cykelväg till Ultuna finns längs Fyrisån (6 km). Cykelvägen börjar från Svandammen och går söderut genom Stadsparken.