Program 6 april

Workshop om Grön infrastruktur i ett artperspektiv, möte med naturvårdsnätverket SCB Nordic och ArtDatabankens verktyg

Workshop: Grön infrastruktur i ett artperspektiv (fm)

Kl 08.30 - 12.00

Vi kommer att diskutera:
• det nya verktyget för att få listor över skogsarter
• rankinglistan för att sålla fram rödlistade/annexarter rankade på hotstatus

Program:

08:30        Inledning (Lena Tranvik)
09:00        För vad behövs grön infrastruktur och hur kan vi prioritera? (Gruppdiskussioner)
09:30        Hur kan man sålla fram arter för arbetet med grön infrastruktur? (Wenche Eide)
10:00        Kafferast
10:15        Vilken kunskap behövs för att planera grön infrastruktur utifrån prioriterade arters behov
                 (Gruppdiskussioner)
10:45        Kunskapssannaställning över arters spridning och livmiljökrav (Håkan Berglund).
11:00        Vilken typ av data finns? (Gruppdiskussioner)
11:30        Hur kan man använda underlaget? (Håkan Berglund)
11:45        Summering (Lena Tranvik)
12:00        Avslut

Möte med naturvårdsnätverket SCB Nordic (em)

Start Kl 13.00

SCB (Society for Conservation Biology) Nordic bildades vid ett möte på Flora- och Faunavårdskonferensen 2016. Målet med SCB Nordic är att vara ett forum för de som arbetar med naturvård i de nordiska länderna. En plats där forskare och praktiker inom naturvård kan mötas, diskutera och arbeta tillsammans med naturvårdsfrågor. SCB Nordic har en Facebooksida med information om pågående aktiviteter: https://www.facebook.com/groups/935894109863348/ På Flora- och Faunavårdskonferensens dag två 6 april, inbjuds medlemmar och alla intresserade att delta i årsmötet samt diskussioner om aktuella ämnen inom naturvård i de nordiska länderna.

Vid mötet kommer Johan Åberg från Skogsstyrelsen att prata om den nya strategi som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket just lagt fram för bevarande av skog i Sverige. Vi kommer också få höra om naturvårdens roll i framtidens jordbrukslandskap påverkat av klimat- och samhälleliga förändringar av Janne Bengtsson, SLU.

Program: Föredrag inklusive årsmöte SCB Nordic.
13.00        Välkommen, introduktion till SCB Nordic.
13.10        Johan Åberg, Skogsstyrelsen ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”.
13.55        Janne Bengtsson, SLU ”Naturvård i framtidens jordbrukslandskap”.
14.40        Kaffepaus.
15.00        Årsmöte SCB Nordic, inklusive diskussion om framtida aktiviteter.
15.45        Avslut.

ArtDatabankens verktyg

Pass 1: Kl 08.30 - 12.00
Pass 2: Kl 13.00 - ca16.00
(Raster samtidigt med seminariedeltagare). 

Möjlighet till fördjupning ges för ArtDatabankens verktyg; Analysportalen, Artfakta, Artportalen och Dyntaxa. Välj för- eller eftermiddag.

Anmälan görs samtidigt som till Flora- och faunavårdskonferensen den 5 april.