Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.

Årets konferens den 5 april 2017 har temat Många syns inte men finns ändå! En konferens om kunskap om arter - kända och okända.

Läs mer om konferensen här

Teman genom åren