Här hittar du Artportalens versionshistorik för 2017

Här hittar du Artportalens versionshistorik för 2017

Förändringar i denna release:

 • Hantera projektdeltagare: Nu är det enklare att hantera en stor mängd deltagare i samma projekt. Genom att klicka på den nya knappen ”Administrera projektmedlemmar” kommer man till en egen sida där man enkelt kan lägga till sina projektmedlemmar med hjälp av en personväljare. Medlemmarna visas i en överskådlig lista där det går att stega fram och tillbaka (om man har många medlemmar).
 • Validering: En validerare ska kunna skicka både meddelanden och mail till rapportören. Möjligheten att skicka mail har varit ur funktion ett tag, men nu fungerar det åter att även skicka mail.
 • Validering: Om en statusregel uppdateras slår den omedelbart igenom även på ”Dagens fynd” (tidigare fanns en fördröjning orsakad av en bugg).
 • Validering: Tidigare kunde man av misstag generera flera årstexter. Nu genereras bara en årstext per region, art och år.
 • Diverse andra buggrättningar.
 • Rättelse i Behandla och bedöm
  När man gör ett bedömnings-/analysfynd och det redan ingår ett sådant bland de valda observationerna får man nu en fråga om man vill uppdatera det befintliga eller skapa ett nytt sammanställt fynd ovanpå.
   
  I nya Artportalen infördes ett nytt sätt att sammanställa fynd av fåglar som inte döljer observationer under ett sammanslaget fynd. Det kan samla dagssummor eller maxsummor utan att dölja de observationer som analysen baserar sig på. Dessa observationer förblir öppna och sökbara.
  Sammanställda fynd kan sedan i sin tur ingå i mer övergripande sammanställningar. Dagssummor kan ingå i säsongssummor, kommunsummor kan ingå i regionsummor. De sammanställda fynden blir en dokumentation av bedömningarna som kan sökas fram som ett fynd och användas i fågelrapporter.
   
  Ersättningsfynd som är den andra typen sammanslagningsfynd fungerar precis som tidigare och skall bara användas för att skapa ett sammanslaget fynd där man vet att det gäller samma individ i samma område.
 • Rättelse i Valideringsregler
  En aktivitetsregel med naturtyp angiven blev alltid aktiverad, oavsett andra aktivitetsregler. Detta fel är nu åtgärdat. 
 • Rättelse i Administrera fyndplatser
  Ett fel där ändrad huvudlokal inte uppdaterade listorna har identifierats och rättats. Berörda listor är omkörda.
   
 • Valideringsregler för fåglar som fanns i ”gamla” Artportalen för fåglar, finns nu i nya Artportalen och har utökas med mera funktionalitet. Dessa valideringsregler är tillgängliga för validerare av fåglar.
 • Regionala rapportkommittér för fåglar kan nu skriva en raritetsblankett i andra hand. Om det finns bilder eller annan tillgänglig dokumentation så finns nu en möjlighet för en Regional rapportkommitté att öppna och dokumentera ett fynd som annars inte skulle bli validerat.
 • Nu finns en Ta bort-knapp i Detaljerad lista och i Detaljerad fyndinformation
 • Startsidan visar nu hur många fynd som rapporterats innevarande år och inte bara de fynd som observerats under året.
 • Buggar som fixats: Uppdatera flera fynd samtidigt som har olika fyndplatser. Flera buggar runt Artbestämd av (Determinatör) och Kontrollerad av (Konfirmatör) i rapportformuläret.

%MCEPASTEBIN%