Buggrättningar i ny release

Rättningar har gjorts i Behandla och bedöm, Valideringsregler och Administrera fyndplatser.

Med ändringen i Behandla och bedöm får man nu en fråga om man vill uppdatera det befintliga eller skapa ett nytt sammanställt fynd ovanpå när man gör ett bedömnings-/analysfynd och det redan ingår ett sådant bland de valda observationerna.
 
Buggen i Valideringsregler gällde att en aktivitetsregel med naturtyp angiven felaktigt blev aktiverad. Buggen i Administrera fyndplatser gällde att listor inte uppdaterades om man ändrade huvudlokal.

Se versionshistorik för alla detaljer i senaste releasen (2.10.7).