Kommer i Artportalen

Sidan uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad 2017-01-16.

Vad händer 2017?

Vi jobbar löpande med förbättringar, buggfixar och utveckling av nya funktioner. Just nu planerar vi 2017 års åtgärder i samråd med våra uppdragsgivare och finansiärer. Under första kvartalet 2017 kommer vi också att arbeta med att utveckla API:er, som vi vet är starkt efterfrågade. Dessa API:er kommer under året att testas i samarbete med några utvalda pilotprojekt.

Nya funktioner och versionshistorik

Sedan nya Artportalen lanserades i maj 2013 har en rad nya funktioner utvecklats.

I versionshistoriken finns en mer detaljerad lista över vad som kommit i varje release. 

1 januari 2016 gick nya Artportalen in i förvaltning

I och med att fåglarna implementerades i nya Artportalen blev systemet komplett med avseende på artgrupper och den siste december 2015 avslutades det utvecklingsprojekt som pågått en längre tid. Artportalen gick då in i förvaltningsfas, vilket innebär att utvecklingen av systemet fortsätter, men övergången innebar samtidigt en nystart för att se över prioriteringar och nya utvecklingsområden för att kunna skapa en Artportal som på bästa sätt kan göra nytta i naturvården och tillgodose användarnas behov. Utveckling och prioriteringar sker i nära samråd med Artportalsrådet, som representerar de ideella föreningarna och våra övriga samarbetsparter och uppdragsgivare.

Etapp 3 öppnades 23 april 2015

I etapp 3 blev Artportalen komplett i fråga om arter då fåglarna implementerades i systemet. 

Etapp 2 öppnades 21 maj 2014

I etapp 2 utökades Artportalen med alla ryggradslösa djur då Rapportsystemen för småkryp respektive marina evertebrater lades ner och datat flyttades över till nya Artportalen.

Etapp 1 öppnades 29 maj 2013

I etapp 1 kunde man rapportera och söka efter kärlväxter, svampar, mossor, lavar, alger, fiskar och övriga vertebrater medan rapportering och sökning av fåglar och småkryp (inkl. marina evertebrater) fortfarande gjordes i gamla Artportalen (Rapportsystemen för fåglar, småkryp respektive marina evertebrater).