Personal

Karin Ahrné Organismgruppsansvarig fjärilar, Kontaktperson rödlista 2015 018-672683
Per Alström Taxonomisk samordnare, ordförande Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté, ordförande Kommitten för svenska djurnamn 018-672575, 070-4546965
Roger Andersson Redaktör Svenska artprojektet 018-672618
Mora Aronsson Koordinator för Biologisk mångfald inom Fortlöpande Miljöanalys vid SLU 018-673414, 070-6682682
Maria Backlund Handläggare Dyntaxa 018-672341
Maria Barret Ripa Systemutvecklare 018-672709
Håkan Berglund Naturtypsansvarig skog 018-672237
Johnny Berglund Naturtypsansvarig hav och marin miljöer (vikarie) 018-672272
Olle Billinger Teknisk IT-koordinator 018-672657
Pavel Bína Koordinator Faunaväkteri 018 - 673406
Ulf Bjelke Organismgruppsansvarig sötvattensdjur (limniska evertebrater), systemansvarig Artfakta 018-672614
Ute Bradter Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning 018-67 26 84
Tomas Carlberg Redaktör Svenska artprojektet, chefredaktör och ansvarig utgivare tidskriften Fauna och Flora 018-672577
Stephen Coulson Systemansvarig Artportalen 018 - 67 26 43
Anders Dahlberg Organismgruppsansvarig svampar, professor vid inst för skoglig mykologi och växtpatologi SLU 018-671598, 070-3502745
Holger Dettki Systemansvarig Svenska Lifewatch 073-0487872
Matts Djos IT-arkitekt 072 - 7287027
Jan Edelsjö Ansvarig Fynddata 018-672685
Wenche Eide Naturtypsansvarig fjäll, Natura 2000 018-672495
Henna Fabritius Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning 018-67 10 00
Sofia Gylje Blank Åtgärdsprogram 018-672295
Ulf Gärdenfors Ställföreträdande chef ArtDatabanken, programchef Taxonomi, föreståndare Svenska LifeWatch 018-672623, 070-6785432
Ragnar Hall Redaktör Svenska artprojektet, redaktör tidskriften Fauna och Flora 018-671977
Christina Halling Naturtypsansvarig hav och marina miljöer 018-671210
Tomas Hallingbäck Organismgruppsansvarig mossor 018-672467
Karin Herlitz Redaktör Svenska artprojektet 018-672439
Åsa Hjelm Administrativ chef 018-671357, 076-1274110
Anette Håkans Kommunikation och miljösamordning (tjänstledig) 018-672527, 072-2033918
Anders Jacobson Naturtypsansvarig odlingslandskapet 018-672479
Mari Jönsson PhD i biologi, ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning 018-672583
Björn Karlsson Systemutvecklare 018-672679
Michael Krikorev Organismgruppsansvarig svampar 018-672734
Martin Käck Systemutvecklare 018-672253
Artur Larsson Organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Trädportalen 018-672218
Lena Larsson Administratör 018-672648
Anna Lejfelt-Sahlén Handläggare Dyntaxa, översättare och språkgranskare, redaktör tidskriften Fauna och Flora 018-672751, 070-2352314
Johan Liljeblad Systemansvarig Dyntaxa 018-672243
Håkan Ljungberg Organismgruppsansvarig skalbaggar 018-672592
Susanne Lundmark Programchef Kommunikation 018-672686
Niklas Lönnell Organismgruppsansvarig mossor 018-672424
Stephen Manktelow Handläggare Dyntaxa 018-672243
Kerstin Mo Organismgruppsansvarig marina evertebrater 018-672652
Mona Naeslund (f.d. Johansson) Naturtypsansvarig hav och marina miljöer (tjänstledig) 018-672548
Johan Nilsson Systemutvecklare Artportalen 018-672673
Marie Nordin Testare/support 018-672517
Cecilia Nordström Webbansvarig kommunikatör 018-672441, 072-2032967
Sanna Nordström Samordnare Svenska artprojektet 018-672414
Gunnar Nyborg Systemutvecklare 018-672028
John Nygårds Systemutvecklare 018-672236
Mona Olsson Administratör (tjänstledig) 018-672682
Marit Persson Rådén Handläggare Fynddata 018-672658
Minna Räty Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning 018 - 67 50 38
Johan Samuelsson Ansvarig Flora- & fauna konferensen, Kommunikatör Svenska LifeWatch 018-673409
Jonas Sandström Organismgruppsansvarig tvåvingar och övriga terrestra evertebrater, handläggare Artfakta 018-672547, 0730-923334
Alexander Singer Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning
Tord Snäll Professor i ekologi, ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning 018-672612, 076-7662612
Malin Strand Marin samordnare, sakkunnig marina ryggradslösa djur 070-5654246
Sebastian Sundberg Organismgruppsansvarig kärlväxter 018-672223
Rikard Sundin Forskningssekreterare Svenska artprojektet 018-672574, 070-5802574
Lena Sundin Rådström Chef ArtDatabanken 018-672730, 070-3855949
Mikael Svensson Organismgruppsansvarig fiskar, åtgärdsprogram 018-672714, 070-6842714
Anna Tano Graflind Webbredaktör, kommunikatör Artportalen (föräldraledig) 018-672663
Göran Thor Organismgruppsansvarig lavar, professor inst för ekologi SLU 018-672419
Henrik Thurfjell Organismansvarig för vertebrater 018-672617, 070-3929319
Lena Tranvik Programchef Naturvård 018-672478
Cristina Trigal Forskarassistent naturvårdsbiologisk forskning 018-672327
Caroline Uppling HR specialist 018-672716, 072-5370133
Mattias Wallén Systemutvecklare 018-672451
Anna Westling Naturtypsansvarig hav och marina miljöer 018-672227
Eddie von Wachenfeldt Naturtypsansvarig våtmarker, sjöar och vattendrag 018-672241
Anna Maria Wremp Kommunikatör Svenska LifeWatch 018-671394