Foto: Sanna Nordström

Kontakt – ämnesområde

Sakkunniga - arter och naturtyper 

Rödlistan

Kontaktperson Rödlista 2015
karin.ahrne@slu.se

Allmän info
ulf.bjelke@slu.se

Forskningsmedel & museistöd
Svenska artprojektet

rikard.sundin@slu.se

Presskontakt & information

susanne.lundmark@slu.se

Ledning

Kundservice vid köp av Nationalnyckeln