Foto: Sanna Nordström

Jobba hos oss

Vi som jobbar på ArtDatabanken tror att vi kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med en stor bredd av kompetenser och specialområden. Vi som arbetar här är alltifrån systemvetare, fotografer, biologiskt sakkunniga till administrativ personal. 

LEDIGA TJÄNSTER

Strategisk kommunikatör till ArtDatabanken 100% vid Artdatabanken, Uppsala. Kontakt: Susanne Lundmark, 018-67 26 86, susanne.lundmark@slu.se
Ansökan senast 2017-04-17. Diarienr: 1001/2017.
Se vidare annons: På svenska 

Testare 100% vid Artdatabanken, Uppsala. Kontakt: Katrin Stensparre, 018-67 26 94, katrin.stensparre@slu.se
Ansökan senast 2017-04-21. Diarienr: 1151/2017.
Se vidare annons: På svenska  

PÅGÅENDE REKRYTERING 

Vi har för närvarande inga pågående rekryteringar.

NYLIGEN AVSLUTADE REKRYTERINGAR

Postdoktor: Modellering av förekomst och rikedom av skalbaggsarter

Kontakt rekrytering

Caroline Uppling
caroline.uppling@slu.se
018-67 27 16

Facklig företrädare SACO

Wenche Eide  
wenche.eide@slu.se 
018-67 24 95

Facklig företrädare ST

Artur Larsson
artur.larsson@slu.se
018-67 22 18